AJ Biuro NieruchomosciUsmiechajaca sie pani
 
Parę słów o biurzeNasza ofertaOrientacyjny cennik usługKontakt

Orientacyjny cennik usług


Ceny naszych usług są negocjowane z każdym klientem indywidualnie

Zasadniczy wpływ na wysokość opłat ma ilość dokumentów księgowych w miesiącu, rodzaj działalności i ilość zatrudnionych pracowników

Wszystkie podane niżej ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 22% VAT

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w zrozumieniu Kodeksu Cywilnego

Cennik obowiązuje od 01-01-2008

Ryczałt

Ilość dok. księgowychBez ewidencji VATZ ewidencjami VATZa każdy następny dokument
Do 20100,00150,001,23
Do 50150,00200,001,23
Do 100200,00250,001,23
Do 150250,00300,001,23

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Ilość dok. księgowych Bez ewidencji VAT Z ewidencjami VAT Za każdy następny dokument
Do 20 150,00 200,00 1,23
Do 50 200,00 250,00 1,23
Do 100 250,00 300,00 1,23
Do 150 300,00 350,00 1,23
Do 200 350,00 400,00 1,23
Powyżej tych ilości ceny negocjowane są indywidualnie

Obsługa kadrowo – płacowa

 • za każdego pracownika 30,00 zł
 • umowa zlecenie/o dzieło 30,00 zł

Zakres obsługi bieżącej:

 • Prowadzenie zapisów w P.K.P.i R.
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Prowadzenie ewidencji śr. trwałych i wart. niemat. i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych i przesyłanie ich do U.S.
 • Sporządzanie i przesyłanie deklaracji ZUS

Zakres obsługi kadrowo-placowej

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do U.S. i ZUS
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
 • Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń
Prowadzenie Akt Osobowych Pracowników opłata dodatkowa 30,00 zł/szt

Usługi dodatkowe:

Usługi dodatkowe nie wchodzą bezpośrednio w zakres prowadzenia rachunkowości i objęte są oddzielnymi opłatami:

 • Za sporządzenie korekty deklaracji z winy zleceniodawcy 30,00zł/szt
 • Obsługa zleceniodawcy w dniu wolnym od pracy 100,00 zł
 • Za sporządzenie sprawozdań GUS 30,00 zł/szt
 • Konsultacje na tematy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zleceniodawcy:
  • Z księgową - 50,00 zł za każde rozpoczęte 30 minut
  • Z prawnikiem - 100,00 zł za każde rozpoczęte 30 minut
 • Raz w roku – zawieszenie i odwieszenie działalności w ZUS-ie - GRATIS
 • Każde dodatkowe dokumenty związane z zawieszeniem i odwieszeniem 10,00zł/szt
 • Wizyta w Firmie Zleceniodawcy od 100,00 zł
Dolny cien